Park położony jest na malowniczym wzgórzu w miejscowości Skała w powiecie Lwówek Śląski. Powierzchnia 7,8 ha, liczne skałki piaskowcowe i ciekawa roślinność. Niegdyś w parku znajdowały się inne obiekty typu ławeczki, tarasy widokowe, altany itp.

Rośliny w zabytkowym parku w Skale. Oprócz krajowych roślin; dębów, buków i lip w XIX wieku zostały posadzone rośliny egzotyczne. Do dziś zachowały się trzy okazałe tulipanowce i platan. Z uwagi na swój wiek i rozmiary dwa drzewa są pomnikami przyrody:

  1. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), na podstawie Rozporządzenia Nr 4/91 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 20 z dnia 15 maja 1991 r. poz. 149),
  2. Platan klonolistny (Platanus acerifolia), na podstawie Rozporządzenia Nr 18/93 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 3 kwietnia 1993r. (Dz.Urz.Woj. Jel. Nr 13, poz. 84 z dnia 19 kwietnia 1993r.).

Zgodnie z wykazem pomników przyrody, platan ma w pierśnicy (na wysokości 1,30m) 460 cm obwodu a tulipanowiec 400 cm. Pomiary na miejscu ujawniają już nieco większe rozmiary. Tulipanowiec ma prawie 5 metrów obwodu.
2013-skala-slaska-park54

Wśród roślin zielnych połacie konwalii majowej, konwalijki dwulistnej, kokoryczka wielokwiatowa, fiołek trójbarwny i inne. Na obrzeżach rośliny ruderalne.

Na terenie parku znajdują się ruiny pałacu zbudowanego na przełomie XVIII i XIX wieku. Po zakończeniu prac zabezpieczających i porządkowych będą udostępnione do zwiedzania. Obecnie z uwagi na zły stan ruin kategorycznie zabrania się wchodzenia na teren pałacu. Teren pałacu został ogrodzony i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z wtargnięcia na jego teren. Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu skałek z uwagi na możliwość upadku z wysokości.

W parku zabrania się prowadzenia poszukiwań w tym z użyciem wykrywaczy metali, rozkopywania, naruszania stanu ruin, wycinki drzew, pozyskiwana drewna i innych materiałów.