Zbiór linków do stron i publikacji na temat Skały, jej historii, parku, pałacu i okolic. Wiele informacji zawartych w tych materiałach jest cennych i rzuca sporo światła na przeszłość tego miejsca. Cieszy nas, że zauważacie Państwo zmiany zachodzące w parku w Skale.

Inne strony o miejscach i obiektach zabytkowych na Dolnym Śląsku: