Park został utworzony na przełomie XVIII-XIX wieku w stylu angielskich parków krajobrazowych na malowniczym wzniesieniu jako element założenia pałacowo-parkowego. Ciągi komunikacyjne parku uległy częściowemu zatarciu. Zachowały się pozostałości niektórych budowli ogrodowych: mauzoleum, altany, groty oraz punktów widokowych na skałkach. Źródła historyczne wspominają również o innych konstrukcjach, między innymi o domku z mchu i domku z kory.

Pałac w Skale. Źródła historyczne pozwalają prześledzić historię wsi Skała od roku 1347, kiedy stała się siedzibą rycerską. W czasach nowożytnych dobrami zarządzali przede wszystkim von Rödenowie (XVII wiek), następnie Friedrich von Pükler-Muskau i Peter von Biron, któremu przypisuje się autorstwo założenia parkowego. Córka Petera, Maria Luiza Paula von Biron w roku 1800 wyszła za mąż za Friedricha von Hohenzollern-Sigmaringen. W tym czasie wybudowano obecny pałac otoczony ogrodami tarasowymi od wschodu i parkiem od strony zachodniej.

Był to okres największej świetności Skały. Bywali tu nawet królowie: w 1800 roku królowa pruska Luiza, w 1851 król Prus Fryderyk Wilhelm IV a w 1867 późniejszy cesarz, król Wilhelm I. Hochenzollernowie mieszkali w Skale (Hohlstein) do 1869 roku, kiedy to zarząd posiadłości przekazali dzierżawcy z rodziny Scheurmann, którzy mieszkali w Skale do końca II Wojny Światowej.

Muzyka w Skale. W połowie XIX wieku Skała, za sprawą ostatniego z linii książąt von Hohenzollern-Hechingen – Wilhelma Thasillo, stała się muzycznym centrum kulturalnym Śląska. Bywali tu najwybitniejsi kompozytorzy tamtych czasów, m. in. Ferenc Liszt, Hector Berlioz i Ryszard Wagner.

Kopalnie złota. W okolicach Skały, w dolinach Bobru i Wierzbiaka, podobnie jak w niedalekiej Złotoryi od XII do XV wieku wydobywano złoto.

W 1945 roku pałac został zdewastowany przez radzieckich żołnierzy. Od lat 70 XX wieku park i pałac popadały w ruinę. Stan aktualny jest skutkiem wieloletnich zaniedbań ówczesnych zarządców.

Ruiny pałacu w Skale Śląskiej

Ruiny pałacu w Skale koło Lwówka Śląskiego

 

Miodowa Skała w Skale koło Lwówka Śląskiego

Miodowa Skała w Skale koło Lwówka Śląskiego