Wstępne prace rewaloryzacyjne w parku w Skale. Na podstawie zaleceń konserwatora zabytków podjęto wycinkę drzew i krzewów odsłaniając bryłę ruin pałacu, usuwając uszkodzone konary, przewrócone pnie i samosiewy. Do precyzyjnych prac w koronach drzew i dla pełnej kontroli wycinki zatrudniono specjalistów ze sprzętem alpinistycznym. Usunięto nagromadzone przez lata śmieci i zabezpieczono ogrodzeniem ruiny pałacu. Na obrzeżach parku ustawiono tablice informacyjne prezentujące krótką historię i współczesność zespołu pałacowo-parkowego.

Dzięki posiadanym materiałom archiwalnym w krótkim czasie udało się odsłonić między innymi układ otwartych przestrzeni w centrum parku ujawniający wybitne rozwiązania oryginalnego założenia parkowego.