Prace rewaloryzacyjne w zabytkowym parku w Skale koło Lwówka Śląskiego.