Witamy w Parku w Skale koło Lwówka Śląskiego. Park jest obiektem zabytkowym, w którym przeprowadzona została w latach 2014 – 2017 rewaloryzacja.
Zabytkowy park w miejscowości Skała gmina Lwówek Śląski wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych nr rej.: A/5676/676/J (12.06.1981). Wraz z ruinami pałacu (nr rej.: A/5506/273 z 11.05.1951) stanowi zespół pałacowo-parkowy. Powierzchnia parku wnosi 7,8 ha. Występują tu atrakcyjne grupy skałek zbudowanych z piaskowca i okazy starych drzew rodzimych: buków, dębów oraz egzotycznych: platanów i tulipanowców. W runie licznie występują: konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kokoryczka wielokwiatowa i łanowo wiciokrzew pomorski. Przez park przebiega zielony szlak turystyczny z Lwówka Śląskiego do Bolesławca.

Park jest własnością prywatną, jednakże ze względu na jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne udostępniamy go do zwiedzania od świtu do zmierzchu. Przed wejściem na teren parku prosimy upewnić się, czy nie są tam akurat prowadzone prace. Na odsłoniętych ścieżkach można uprawiać nordic walking. Prosimy o uszanowanie naszej pracy nad przywracaniem parku do stanu jego minionej świetności. Mamy nadzieję, że będą się Państwo razem z nami cieszyć w przyszłości jego urodą.
2014-05-03park-skala03

Zabytkowy park Skała koło Lwówka Śląskiego

Na terenie parku znajdują się ruiny pałacu zbudowanego na przełomie XVIII i XIX wieku. Po zakończeniu prac zabezpieczających i porządkowych będą udostępnione do zwiedzania. Obecnie z uwagi na zły stan ruin kategorycznie zabrania się wchodzenia na teren pałacu. Teren pałacu został ogrodzony i właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z wtargnięcia na jego teren. Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu skałek z uwagi na możliwość upadku z wysokości.

W parku zabrania się prowadzenia poszukiwań w tym z użyciem wykrywaczy metali, rozkopywania, naruszania stanu ruin, palenia ognia, wycinki drzew, pozyskiwana drewna i innych materiałów.

Strona cały czas się rozwija, informacje o parku i Skale są stopniowo poszerzane, ponieważ ciągle odkrywamy nowe fakty. Chętnie skorzystamy z Państwa wiedzy na temat parku i pałacu w Skale. Jeśli zechcą się Państwo podzielić swoimi informacjami – prosimy o kontakt z administratorem strony.

bannerlwoweckie-towarzystwo-regionalne690x191